Tải Game

Tính Năng Hậu Cung

09/10/2019

Hậu Cung chính là ở của các phi tần mỹ nữ, thông qua việc tặng quà sẽ tăng độ hảo cảm, mở ra buff các thuộc tính cho tướng, tăng sức mạnh chiến đấu

Để truy cập, tại giao diện thành chủ, Chúa Công hãy lựa chọn biểu tượng Hậu Cung

Giao diện Hậu Cung mở ra

Chúa Công chọn cài đặt để lựa chọn phi tần muốn sủng ái, có 7 phi tần mà chúa công có thể lựa chọn

 • Tiểu Long Nữ
 • Đát Kỷ
 • Chân Cơ
 • Điêu Thuyền
 • Tôn Thượng Hương
 • Đại Kiều
 • Chúc Dung

Click vào phi tần để tặng quà

Tặng quà sẽ tiêu hao các vật phẩm như Gugu chicken, Lụa Thiên Quốc, Từ Đoạn Hỏa Vân Y, Trâm Xa Hoa, Như Ý Thần Kỳ, Khóa Đồng Tâm đồng thời nâng điểm hảo cảm, mỗi khi độ hảo cảm tăng lên 1 cấp, Chúa Công sẽ nhận được thêm các hiệu ứng buff HP, công thủ vật lý hoặc phép

Ngoài ra, thế giới Độ Tam Quốc có nhiều sự kiện tiêu hao hoạt điểm, điểm hoạt này chủ yếu đến từ Đào Hoạt Lực ở Hậu Viện

 • Đào Hoạt Lực sinh ra điểm Hoạt, cần phải tiêu hao thời gian
 • Khi điểm Hoạt đạt giới hạn dự trữ, sẽ ngừng sinh ra, cần kịp thời sử dụng
 • Tưới nước: Nhận ngay lợi nhuận 1 giờ của Đào Hoạt Lực, 24:00 mỗi ngày làm mới số lượt
 • Bón phân: Nhận ngay lợi nhuận 2 giờ của Đào Hoạt Lực, cần tiêu hao phân bón. Phân bón có thể mua hoặc nhận được từ sự kiện

Chọn Đào Hoạt Lực để thao tác

Chúa Công hãy chăm sóc Đào Hoạt Lực thật kĩ lưỡng để thu nhiều hoạt lực, cũng như sủng ái phi tần thường xuyên để nhận được hiệu quả buff sức mạnh nhé

BQT Độ Tam Quốc

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ