Tải Game

Quân đoàn

09/10/2019

Chơi game là phải có đồng minh, hãy kêu gọi những người cùng chí hướng tạo lập Quân Đoàn để cùng xông pha Độ Tam Quốc ngay nào Chúa Công

Điều kiện: Cấp nhân vật đạt lv 9 mở

Truy cập biểu tượng Quân Đoàn tại giao diện thành chủ để bắt đầu tạo lập Quân Đoàn

Tại giao diện mở ra, Chúa Công có thể lựa chọn danh sách các Quân Đoàn hiện có để gia nhập hoặc tạo lập Quân Đoàn của riêng mình (tiêu tốn 300 KC)

Sau khi tạo lập Quân Đoàn thành công, Chúa Công sẽ thấy giao diện chính của Quân Đoàn:

Sảnh Quân Đoàn: Nơi trà dư tửu hậu, Chúa công có thể xem danh sách chi tiết các thành viên của Quân Đoàn, cống hiến, hành lễ, quản lý Quân Đoàn

Cống hiến đoàn:

 • Cống hiến sơ cấp: Tiêu tốn 10.000 bạc cho 1 lượt cống hiến, nhận được 15 cống hiến cá nhân và 10 Xu Quân Đoàn
 • Cống hiến cao cấp: Tiêu 100.000 bạc cho 1 lượt cống hiến, nhận 45 điểm cống hiến cá nhân và 30 Xu Quân Đoàn
 • Cống hiến thượng hạng: Tiêu 100 kim cương 1 lượt cống hiến, nhận 90 điểm cống hiến cá nhân và 60 Xu Quân Đoàn

Hành lễ: 

 • Thành viên cấp thấp có thể hành lễ với người cấp cao hơn mình
 • Mỗi lần hành lễ thành công nhận được thưởng thể lực
 • Thành viên được hành lễ sẽ nhận thưởng
 • Mỗi ngày được hành lễ 2 lần

Log: Ghi chép lại toàn bộ nhật ký hoạt động của Quân Đoàn

Quản lý:

 • Quản lý danh sách xin vào Quân Đoàn
 • Quản lý thành viên Quân Đoàn
 • Cài đặt các thông báo nội bộ (Chỉ các thành viên trong Quân Đoàn mới thấy) và thông báo công khai (Mọi người đều có thể xem được)
 • Cài đặt Quân Đoàn: Avatar Quân Đoàn, Tên Quân Đoàn, yêu cầu để được gia nhập, phê duyệt gia nhập Quân Đoàn
 • Giải tán Quân Đoàn: Khi không còn nhu cầu hoạt động, Đoàn Trưởng có thể giải tán Quân Đoàn, mọi thành tích và cố gắng để xây dựng Quân Đoàn trước đó đều mất hết, vì vậy Chúa Công hãy thật thận trọng khi quyết định

Kỹ thuật Quân Đoàn

Bao gồm Khoa kỹ nội chính và Khoa kỹ chiến tranh (Chưa mở)

Khoa kỹ nội chính:

 • Sĩ khí sơ cấp: tăng giới hạn nhận được cống hiến cá nhân từ thể lực
 • Thuật thương trữ: Tăng giới hạn cống hiến Quân Đoàn
 • Shop Quân Đoàn: Mở chức năng Shop Quân Đoàn
 • Trả giá: Tăng thu lợi KNB đổi bạc trong cầm đồ
 • Sĩ khí trung cấp: Tiếp tục tăng hạn nhận cống hiến cá nhân từ thể lực
 • Cất xu rèn: Tăng giới hạn đổi Xu Quân Đoàn từ thể lực
 • Thuế: Tăng thu lợi bạc trong phụ bản

Các khoa kỹ có yêu cầu level Quân Đoàn và level khoa kỹ liên quan tương ứng để mở. Khi tăng cấp sẽ nhận được hiệu quả buff tương ứng

Doanh trại Quân Đoàn: Chúa Công có thể cử 3 tướng tham gia đóng quân tại Doanh trại Quân Đoàn, tham gia đóng quân sẽ nhận được thưởng bạc

Tướng đóng quân sẽ nhận được bạc theo thời gian

Sau khi phái đi ít nhất 30 phút sau mới được triệu hồi về

Thành viên Quân Đoàn có thể bỏ bạc để thuê tướng đóng quân, doanh địa sẽ dựa theo thực lực tướng để định giá

Mỗi ngày chỉ thuê được 1 tướng đóng quân của đoàn khác, buổi sáng sẽ làm mới

Cấp VIP càng cao, tướng có thể đóng quân càng nhiều

Tướng đóng quân có thể tham gia cuộc chiến, các loại huấn luyện, Vượt Ải Trảm Tướng,...tuy nhiên sử dụng tướng đóng quân khi chiến đấu thắng lợi sẽ không đạt 3 sao

Chúa Công hãy chú ý nha

BQT Độ Tam Quốc

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ