Tải Game

VIP Và Đặc Quyền Của VIP

01/11/2019

VIP Và Các Đặc Quyền Tương Ứng Của Từng Mốc VIP

 

Chúa công thân mến, Độ Tam Quốc có một hệ thống Vip và Đặc Quyền Vip cực kỳ đa dạng, mỗi một mốc Vip đều có thể hưởng đặc quyền và nhận quà riêng cho từng mốc.

1.VIP 1

Tích nạp KC:  72 KC

Đặc quyền Vip 1:

 

Mở khóa tính năng x3 tốc độ đánh Mua bạc 4 lần
Chat miễn phí Sever 20 lượt Mua thể lực 3 lần
Chat miễn phí All Sever 20 lượt Mua vật phẩm tặng 2 lần
Tăng 1 lượt công Boss thế giới Mua đan EXP 4 lần
Được khiêu chiến Hang Kho báu 3 lần Mua Đá Cường Hóa 4 lần
Giới hạn điểm kho quân đoàn tăng lên 1500 Mua lượt khiêu chiến quan chức 3 lần

Gói Quà Đặc Quyền Vip 1: 

2.VIP 2

Tích nạp KC:  360 KC

Đặc quyền Vip 2:

Bao gồm tất cả các đặc quyền của Vip 1 Mở khóa cài lại tính năng P.B Tinh Anh
Có thể mua bạc 6 lượt Mở khóa cài lại tính năng P.B Ác Mộng
Có thể mua thể lực 4 lượt Mở khóa tính năng mua điểm kỹ năng
Chat miễn phí Sever 30 lượt Mở khóa Tạo Quân Đoàn
Chat miễn phí All Sever 30 lượt Mở khóa tính năng thông báo nội/ngoại quân đoàn
Giới hạn điểm kho quân đoàn tăng lên 2000 Có thể cài lại khiêu chiến Đấu trường 10 lượt

Gói Quà Đặc Quyền Vip 2: 

3.VIP 3

Tích nạp KC:  960 KC

Đặc quyền Vip 3:

Bao gồm tất cả các đặc quyền của Vip 2 Mở khóa khung avatar VIP
Có thể mua bạc 8 lượt Mở khóa quỹ trưởng thành
Có thể mua thể lực 5 lượt Mở khóa tính năng liên tiếp thảo phạt map TG
Chat miễn phí Sever 40 lượt Cài lại P.B Tinh Anh 2 lượt
Chat miễn phí All Sever 40 lượt Cài lại P.B Ác Mộng 2 lượt
Mua vật phẩm tặng 3 lần Boss TG có thể tăng 2 lượt Công
Mua Đan EXP 6 lần Giới hạn điểm kho quân đoàn tăng lên 2500
Mua Đá Cường Hóa 6 lần  

Gói Quà Đặc Quyền Vip 3: 

4.VIP 4

Tích nạp KC: 1560 KC

Đặc quyền Vip 4:

Bao gồm tất cả các đặc quyền của Vip 3 Cài lại P.B Tinh Anh 3 lượt
Có thể mua bạc 8 lượt Cài lại P.B Ác Mộng 3 lượt
Có thể mua thể lực 5 lượt Có thể cài lại khiêu chiến Đấu trường 10 lượt
Chat miễn phí Sever 40 lượt Mua lượt khiêu chiến quan chức 4 lần
Chat miễn phí All Sever 40 lượt Mua lượt khiêu chiến Hang Kho Báu 4 lần
  Giới hạn điểm kho quân đoàn tăng lên 3000

Gói Quà Đặc Quyền Vip 4: 

5.VIP 5

Tích nạp KC: 4500 KC

Đặc quyền Vip 5:

Bao gồm tất cả các đặc quyền của Vip 4 Tăng giới hạn điểm kỹ năng 20 điểm
Có thể mua bạc 12 lượt Cài lại P.B Tinh Anh 4 lượt
Có thể mua thể lực 7 lượt Cài lại P.B Ác Mộng 4 lượt
Có thể mua điểm kỹ năng 5 lượt Quân đoàn có thể đóng quân 2 tướng
Chat miễn phí Sever 60 lượt Boss TG có thể tăng 3 lượt Công
Chat miễn phí All Sever 60 lượt Mua vật phẩm tặng 4 lần
Mua Đan EXP 10 lần Giới hạn điểm kho quân đoàn tăng lên 3500
Mua Đá Cường Hóa 10 lần  

Gói Quà Đặc Quyền Vip 5: 

6.VIP 6

Tích nạp KC: 9000 KC

Đặc quyền Vip 6:

Bao gồm tất cả các đặc quyền của Vip 5 Mở khóa chức năng bồi dưỡng 10 lần
Có thể mua bạc 14 lượt Cài lại P.B Tinh Anh 4 lượt
Có thể mua thể lực 8 lượt Cài lại P.B Ác Mộng 4 lượt
Chat miễn phí Sever 70 lượt Có thể cài lại khiêu chiến Đấu trường 20 lượt
Chat miễn phí All Sever 70 lượt Giới hạn điểm kho quân đoàn tăng lên 4000

Gói Quà Đặc Quyền Vip 6: 

7.VIP 7

Tích nạp KC: 21.000 KC

Đặc quyền Vip 7:

Bao gồm tất cả các đặc quyền của Vip 6 Được nhận Điêu Thuyền, tướng trị vàng tư chất 16
Có thể mua bạc 16 lượt Tăng lượt cài lại Vượt Ải Trảm Tướng 2 lượt
Có thể mua thể lực 10 lượt Mở khóa quét Vượt Ải Trảm Tướng- ải xa nhất lần trước trừ 6 ải
Chat miễn phí Sever 80 lượt Mở khóa Shop thần bí
Chat miễn phí All Sever 80 lượt Mở khóa Chiêu Mộ Thần Tướng (Khả dụng khi mở Sự Kiện)
Mua Đan EXP 20 lần Mở khóa Thiên Cơ Các (Khả dụng khi mở Sự Kiện)
Mua Đá Cường Hóa 20 lần Cài lại P.B Tinh Anh 6 lượt
Mua lượt khiêu chiến quan chức 10 lần Cài lại P.B Ác Mộng 6 lượt
Mua lượt khiêu chiến Hang Kho Báu 5 lần Boss TG có thể tăng 4 lượt Công
Lượt quay thưởng mèo chiêu tài tăng lên 6 lần Mua vật phẩm tặng 6 lần
  Giới hạn điểm kho quân đoàn tăng lên 4500

Gói Quà Đặc Quyền Vip 7: 

8.VIP 8

Tích nạp KC: 48.000 KC

Đặc quyền Vip 8:

Bao gồm tất cả các đặc quyền của Vip 7 Được nhận Quà hồn Tướng Điêu Thuyền lớn
Có thể mua bạc 18 lượt Cài lại P.B Tinh Anh 7 lượt
Có thể mua thể lực 11 lượt Cài lại P.B Ác Mộng 7 lượt
Có thể mua điểm kỹ năng 8 lượt Có thể cài lại khiêu chiến Đấu trường 30 lượt
Chat miễn phí Sever 90 lượt Lượt quay thưởng mèo chiêu tài tăng lên 7 lần
Chat miễn phí All Sever 90 lượt Giới hạn điểm kho quân đoàn tăng lên 5000

Gói Quà Đặc Quyền Vip 8: 

9.VIP 9

Tích nạp KC: 90.000 KC

Đặc quyền Vip 9:

Bao gồm tất cả các đặc quyền của Vip 8 Có thể nhận tướng hệ Trảm tư chất 17 Lữ Bố
Có thể mua bạc 20 lượt Mở khóa hành lễ quân đoàn hào hoa
Có thể mua thể lực 12 lượt Lượt quét Vực Không Đáy tăng 2 lượt
Chat miễn phí Sever 100 lượt Mở khóa Shop Thần Bí cao cấp
Chat miễn phí All Sever 100 lượt Cài lại P.B Tinh Anh 8 lượt
Quân đoàn có thể đóng quân  tướng Cài lại P.B Ác Mộng 8 lượt
Boss TG có thể tăng 5 lượt Công Có thể cài lại khiêu chiến Đấu trường 40 lượt
Mua Đan EXP 30 lần Mua vật phẩm tặng 9 lần
Mua Đá Cường Hóa 30 lần Lượt quay thưởng mèo chiêu tài tăng lên 8 lần

Gói Quà Đặc Quyền Vip 9: 

10.VIP 10

Tích nạp KC: 150.000 KC

Đặc quyền Vip 10:

Bao gồm tất cả các đặc quyền của Vip 9 Nhận thời trang Trảm Ma Lữ Bố
Có thể mua bạc 30 lượt Nhận thần binh đỏ tư chất 17 Phương Thiên Họa Kích
Có thể mua thể lực 13 lượt Cài lại P.B Tinh Anh 9 lượt
Có thể cài lại khiêu chiến Đấu trường 50 lượt Cài lại P.B Ác Mộng 9 lượt
Chat miễn phí Sever 200 lượt Mở khóa quét Vượt Ải Trảm Tướng- ải xa nhất lần trước trừ 2 ải
Chat miễn phí All Sever 200 lượt Mua vật phẩm tặng 12 lần
Mua lượt khiêu chiến Hang Kho Báu 6 lần Lượt quay thưởng mèo chiêu tài tăng lên 9 lần

Gói Quà Đặc Quyền Vip 10: 

11.VIP 11

Tích nạp KC: 240.000 KC

Đặc quyền Vip 11:

Bao gồm tất cả các đặc quyền của Vip 10 Có thể nhận Hồn tướng Lữ Bố và quà Thần binh
Có thể mua bạc 40 lượt Cài lại P.B Tinh Anh 10 lượt
Có thể mua thể lực 14 lượt Cài lại P.B Ác Mộng 10 lượt
Có thể mua điểm kỹ năng 11 lượt Boss TG có thể tăng 6 lượt Công
Chat miễn phi server này 300 lượt Mua vật phẩm tặng 15 lần
Chat miễn phí kênh thế thới 300 lượt Có thể cài lại khiêu chiến Đấu Trường 60 lượt
Mua đan EXP 40 lần Được mua số lượt khiêu chiến quan chức 20 lần
Mua đá cường hóa 40 lần  

Gói Quà Đặc Quyền Vip 11: 

12.VIP 12

Tích nạp KC: 360.000 KC

Đặc quyền Vip 12:

Bao gồm tất cả các đặc quyền của Vip 11 Có thể nhận tướng hồn Lữ Bố và quà Thần binh
Có thể mua bạc 50 lượt Cài lại P.B Tinh Anh 11 lượt
Có thể mua thể lực 15 lượt Cài lại P.B Ác Mộng 11 lượt
Chat miễn phi server này 400 lượt Có thể cài lại khiêu chiến đấu trường 70 lượt
Chat miễn phí kênh thế thới 400 lượt Mua vật phẩm tặng 17 lần

Gói Quà Đặc Quyền Vip 12: 

13.VIP 13

Tích nạp KC: 600.000 KC

Đặc quyền Vip 13:

Bao gồm tất cả các đặc quyền của Vip 12 Có thể nhận tướng hệ Hỏa-Lôi đỏ tư chất 17 Gia Cát Lượng
Có thể mua bạc 60 lượt Cài lại P.B Tinh Anh 12 lượt
Có thể mua thể lực 16 lượt Cài lại P.B Ác Mộng 12 lượt
Chat miễn phi server này 500 lượt Có thể cài lại khiêu chiến đấu trường 80 lượt
Chat miễn phí kênh thế thới 500 lượt Boss thế giới có thể tăng 7 lượt công
Mua đan EXP 50 lần Mua vật phẩm tặng 20 lần
Mua đá cường hóa 50 lần  

Gói Quà Đặc Quyền Vip 13: 

14.VIP 14

Tích nạp KC: 900.000 KC

Đặc quyền Vip 14:

Bao gồm tất cả các đặc quyền của Vip 13 Nhận thời trang Gia Cát Lượng Hỏa Thần
Có thể mua bạc 70 lượt Có thể nhận tướng hồn Gia Cát Lượng và quà Thần binh
Có thể mua điểm kĩ năng 14 lượt Cài lại P.B Tinh Anh 13 lượt
Chat miễn phi server này 700 lượt Cài lại P.B Ác Mộng 13 lượt
Chat miễn phí kênh thế thới 700 lượt Có thể cài lại khiêu chiến đấu trường 90 lượt
Mua vật phẩm tặng 25 lần  

Gói Quà Đặc Quyền Vip 14: 

15.VIP 15

Tích nạp KC: 1.200.000 KC

Đặc quyền Vip 15:

Bao gồm tất cả các đặc quyền của Vip 14 Có thể nhận tướng hồn Gia Cát Lượng và quà Thần binh
Có thể mua bạc 80 lượt Tăng lượt cài vượt ải trảm tướng 3 lượt
Có thể mua thể lực 17 lượt Vượt quét vực không đáy tăng 3 lượt
Có thể mua điểm kĩ năng 17 lượt Cài lại P.B Tinh Anh 15 lượt
Boss thế giới có thể tăng 8 lượt công Cài lại P.B Ác Mộng 15 lượt
Chat miễn phi server này 999 lượt Có thể cài lại khiêu chiến đấu trường 100 lượt
Chat miễn phí kênh thế thới 999 lượt Mua vật phẩm tặng 30 lần

Gói Quà Đặc Quyền Vip 15: 

 

 

Chúa công mau mau lên Vip để hưởng các đặc quyền cực kỳ tiện lợi này nha <3

Trân Trọng!

BQT Độ Tam Quốc

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ